Berlinda in NY jurk 63x85 cm 2015Ineke Pijn (1957) woont en werkt in Utrecht.

Haar onderwerpen zijn portretten en stillevens.

De schilderijen in olieverf kenmerken zich door levendigheid, een losse toets en veel kleur.

In de portretten richt Ineke Pijn zich op het karakter van het model. Treffende kleur en lichtval laten het model in al haar schoonheid uitkomen. Het schilderen in de eigen omgeving van het model draagt bij aan een persoonlijk portret, en aan een ontspannen sfeer.

De portretten van Ineke Pijn ontstaan vanuit een gevoel van liefde voor de mens en vanuit een verlangen het karakter van het model en de eigen schoonheid van ieder vast te leggen in verf en deze schoonheid aan de wereld te tonen. Bij voorkeur in de eigen omgeving van de geportretteerde laat ze zich treffen door het eigene van het model in warm licht en harmonische kleuren. Het schilderen naar model verrijkt het portret en geeft meerwaarde  door de communicatie, het directe contact, de levendigheid en de inspiratie tijdens het schilderen. De vele uren van observeren overstijgen het moment van de foto en in het atelier zijn de herinneringen aan de sessies een welkome ondersteuning. Na 2 á 3 sessies gaat het portret mee naar het atelier waar het wordt uitgewerkt en rijpt. In het geval van een portretopdracht ontstaan de portretten in samenwerking en nauw overleg met de opdrachtgever, die zo het hele proces van dichtbij meemaakt.

In de stillevens laat ze zich inspireren door de schoonheid van voorwerpen uit de natuur, glas en gekleurde zijde lappen. Het plezier in het schilderen van de schoonheid van deze voorwerpen is de drijfveer. Maar heel belangrijk daarbij is de inspiratie die ze vindt in het karakter van de voorwerpen, de ligging t.o.v. elkaar; de kleuren en vormen, en de sfeer die het stilleven uitstraalt. Uitgebeeld worden gevoelens als verbondenheid, eenzaamheid, liefde, conflict, strijd en harmonie. Nauwgezet volgt ze hierin haar gevoel. Het kan lang duren voor het goede stilleven is gevonden.

Het proces van het vinden van harmonie in de uitdrukking vraagt tijd, zowel in portret als in stilleven. Ook omdat ze altijd zorg draagt voor het behoud van spontaniteit en helderheid.

Rode draad en van essentieel belang in het schilderen is voor haar de abstractie in het beeld. Daarbij gaat het haar om de symboliek van de vormen en kleuren en de gevoelens die ze oproepen. De figuratie is door het verrassende ervan een verrijking.

Ineke Pijn is aangesloten bij de Portretwinkel   en bij het Nederlands Portretschap.